boby2pc

Temat: plan ćwiczeń!
Tak OUN to cały czwarty Bochenek, z V mogą się przydać jeszcze raz nerwy czaszkowe bo na pewno będzie trzeba znać lokalizację ich jąder albo coś w tym stylu. Ale głównie IV Bochen, z tym że jak słyszałem na OUN nawet Bochenek nie zawsze wystarcza...
Źródło: lekarski2009.fora.pl/a/a,74.htmlTemat: Materialy na pierwszy rok
na wykłady chodziłam na anatomię ( i notowałam to, co mogłam zrozumieć dopiero przed egzaminem, bo Kędzia wyprzedza zazwyczaj ćwiczenia i omawia nerwy czaszkowe w grudniu , ich jądra itp, kiedy o tym uczycie się w maju) na biologię, gdyż na egzaminie pisemnym jest jedno pyt na 4 z wykładów. Na histologię, ale tylko dlatego, że miałam okienko przed basenem. Na wykłady z chemii zupełnie nie warto chodzić, bo nie zrozumiecie w październiku czy listopadzie tych wszystkich pierdół,wzorów, gdyż nauczycie się ich w grudniu albo w marcu. Historię medycyny też można sobie darować, na przedterminie w grudniu można po prostu mieć szczęście i gadać o wszystkim innym tylko nie o historii medycyny, jeśli trafi się na dobry humor. W styczniu już jest losowanie 2 pytań, opracowania ksero na to wystarczą. Nie kupujcie Brzezińskiego, Szumowskiego, Bartla, bo to książki drogie a nieprzydatne. Biblioteka wypożycza 6 pozycji w okresie od czerwca do końca października, od listopada można mieć 10 pozycji. Jak czegoś brakuje to idzie się na ksero i już ;)

ale mamy jeszcze wakacje i nie ma się czym do przodu przejmować. Studia to coś lepszego jak LO, tak mi się wydaje. Inny tryb nauki, rozkładu zajęć i w ogóle ;)
Źródło: infekcja.net/forum/viewtopic.php?t=2432


Temat: Nowa płyta - Medulla
Dla mnie brzmi błotniście albo meduzowato...
Jeśli to po angielsku to: medulla - szpik kostny, rdzeń, szpik, szpikowy, rdzeniowy.
Chyba chodzi o rdzeń przedłużony


Rdzeń przedłużony, opuszka, część mózgu (ośrodkowego układu nerwowego) kręgowców, zawarta pomiędzy rdzeniem kręgowym a tyłomózgowiem.

Znajdują się w nim włókna nerwowe i drogi przewodzące, skupiska komórek nerwowych (neuronów), czyli jądra czuciowe, ruchowe i autonomiczne nerwów czaszkowych: IX, X, XI, XII, oraz ośrodki ważnych życiowo czynności fizjologicznych: oddychania (ośrodek oddechowy) i krążenia krwi (ośrodek sercowo-naczyniowy).

Źródło: forum.bjork.pl/viewtopic.php?t=336


Temat: Jakie książki najlepiej wypożyczyć na I rok??
"uczyć" się będziesz ze skryptu, i tak wiele go okrająjąc:P Woźniaka można sobie wypożyczyć lub kupić ksero, bo tam są uwagi kliniczne, które się przydają. Marciniaka chyba nie będziesz potrzebował skoro masz Bochenka, jak coś będziesz chciał sprawdzić, to sobie w Bochenku ewentualnie przeczytasz, bo chyba warto mieć jedną z tych książek (czyli maricnika lub bochenka) właśnie po to, żeby sobie coś sprawdzić lub doczytać, bo naprawdę uczyć się z książki nie da rady, bo tego za dużo za dużo za dużo. Ale czasem nie szalej z kupowaniem, bo naprawdę wystarczy wypożyczyć z biblioteki. Ja miałam skrypty, pożyczonego z biblioteki Marciniaka (nie korzystałam z niego prawie w ogóle, skrypt jest właśnie streszczeniem Marciniaka:P ), a przed egzaminem z anatomii koleżanka pożyczyła mi Bochenka, te dwa tomy z układu nerwowego i stamtąd zrobiłam sobie skrót o nerwach czaszkowych i drogach zmysłowych. W sumie, skrypt wystarcza do kół, a do egzaminu praktycznego trzeba sobie obczaić plansze i jakikolwiek atlas (ja miałam Sobotta i nie narzekam) oraz do egzaminu teoretycznego uwagi kliniczne z wykładów, uwagi kliniczne z wykładów uwagi kliniczne z wykładów, uwagi kliniczne z wykładów..powtórzyć raz jeszcze? Wbijcie sobie do głowy to co ja pojęłam zbyt późno przed egzaminem, żeby robić skróty, ścisle do pytań z egzaminu, uczyć się najwazniejszych rzeczy, ale za to mieć porządek w głowie.Ja wylosowałam m.in budowę wewn wzgórza, takie trochę niemiłe pytanie zważywszy na podział jąder itd. Ale uratowałam się wspominając o tym, co pamiętałam z neuroanatomii (fakultet) i wymieniając drogi jakie przezeń przechodzą i budowa wewn wyszła przy tym sama:) W sumie jakoś tak:) pozdroooo i się nie przejmujcie teraz niczym tylko cieszcie wakacjami.
Źródło: infekcja.net/forum/viewtopic.php?t=2977


Temat: ANATOMIA
prosze bardzo:*

Pytania do IV sprawdzianu:
1. Komory boczne
2. Jądra podkorowe kresomózgowia
3. Torebka wewnętrzna
4. Istota biała kresomózgowia
5. Wzgórze – budowa wewnętrzna
6. Zawzgórze i nadwzgórze – budowa wewnętrzna
7. Podwzgórze – budowa wewnętrzna
8. Niskowsgorze – budowa wewnętrzna
9. Przysadka i szyszynka
10. Komora III
11. Śródmózgowie
12. Most – budowa wewnętrzna
13. Móżdżek – budowa wewnętrzna
14. Dół równoległoboczny
15. Komora IV
16. Rdzeń przedłużony – budowa wewnętrzna
17. Drogi móżdżku
18. Drogi piramidowe
19. Układ pozapiramidowy
20. Twór siatkowaty
21. Drogi węchowe
22. Droga wzrokowa
23. Droga słuchowa
24. Lokalizacja jąder nerwów czaszkowych
25. Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego
……………………………………………………...

1. Cześć głowowa i krzyżowa układu przywspółczulnego
2. Cześć szyjna układu autonomicznego
3. Część piersiowa i brzuszna układu autonomicznego
4. Cześć miednicza pnia współczulnego
5. Małżowina uszna
6. Przewód słuchowy zewnętrzny i błona bębenkowa
7. Ściany jamy bębenkowej
8. Kosteczki słuchowe, stawy, więzadła i mięśnie kosteczek słuchowych
9. Trąbka słuchowa
10. Błędnik kostny
11. Błędnik błoniasty
12. Nerw przedsionkowo – ślimakowy
13. Błona włóknista gałki ocznej
14. Błona naczyniowa gałki ocznej
15. Błona wewnętrzna gałki ocznej
16. Soczewka i ciało szkliste
17. Komora przednia i tylna gałki ocznej
18. Aparat ochrony oka
19. Mięśnie gałki ocznej
20. Nerw wzrokowy
21. Drogi odruchu źrenicznego
22. Nerw okoruchowy
23. Nerw bloczkowy
24. Nerw odwodzący
25. Narząd smaku – lokalizacja, unerwienie, droga smakowa
………………………………………………………..
1. Opony mózgowia
2. Rdzeń kręgowy – budowa zewnętrzna
3. Zatoki opony twardej
4. Krążenie płynu mózgowo- rdzeniowego
5. Zbiorniki podpajęczynówkowe
6. Koło tętnicze mózgu
7. Unaczynienie mózgowia – tętnice i żyły
8. Położenie nerwów na podstawie mózgowia
9. Kresomózgowie boczne
10. Kora mózgu – ważniejsze ośrodki
11. Spoidła kresomózgowia
12. Węchomózgowie
13. Płat limbiczny
14. Płat czołowy
15. Płat ciemieniowy
16. Płat skroniowy
17. Płat potyliczny i wyspa
18. Układ limbiczny
19. Międzymózgowie- podział
20. Wzgórzomózgowie – opis zewnętrzny
21. Podwzgórze – opis zewnętrzny
22. Śródmózgowie- opis zewnętrzny
23. Most – opis zewnętrzny
24. Móżdżek – opis zewnętrzny
25. Rdzeń przedłużony – budowa zewnętrzna
Źródło: grupana6.fora.pl/a/a,30.html


Temat: UKŁAD NERWOWY ze szczegółowymii opisami budowy i funkcji
UKŁAD NERWOWY
Budowa i funkcje
Zbudowany jest z komórek nerwowych – neuronów.
Na budowę neuronu przypada:
a) dendryty (wypustki)
b) ciałko komórki nerwowej, w tym jądro komórki
c) akson (neuryt)
d) osłonka mieli
e) synapsy
Podział układu nerwowego:
1. układ centralny
>>budowa:
- mózgowie
- rdzeń kręgowy
>>funkcja:
- przyjmuje nieustannie informacje, przetwarzając je i wysyłając instrukcje do wszystkich części ciała
2. układ obwodowy
>>budowa:
- nerwy czaszkowe
- nerwy rdzeniowe
>>funkcja:
- nerwy przenoszą sygnały między mózgowiem a rdzeniem i resztą ciała
3. układ autonomiczny (wegetatywny)
>>budowa:
- część współczulna
- część przywspółczulna
>>funkcja
- kieruje czynnościami życiowymi, niezależnie od naszej woli

Ośrodkowy układ nerwowy
Budowa
1. mózgowie:
A. mózg (kresomózgowie):
-półkula lewa
- półkula prawa
B. móżdżek
C. rdzeń przedłużony
D. międzymózgowie
2. rdzeń kręgowy

Na przekroju mózgu są widoczne dwie warstwy:
- istota szara (kora mózgowa) - leży na zewnątrz, składa się z ciał komórek nerwowych
- istota biała - leży wewnątrz i składa się z aksonów

Płaty i ośrodki:
Płat czołowy - ośrodek ruchowy
Płat ciemieniowy - ośrodek czuciowy
Płat potyliczny - ośrodek wzroku
Płat skroniowy - ośrodek słuchu i mowy

Funkcje poszczególnych części mózgowia
RDZEŃ PRZEDŁUŻONY:
Kieruje wykonywaniem wrodzonych czynności odruchowych, m.in.: oddychaniem, biciem serca, krążeniem krwi, żuciem i połykaniem oraz odruchem ssania.
MÓŻDŻEK:
W móżdżku znajdują się ośrodki:
- koordynacji ruchowej
- regulacji napięcia mięśni szkieletowych
Odpowiada również za pionową podstawę i równowagę.
MIĘDZYMÓZGOWIE:
Koordynator nerwowo-hormonalny.
Znajdują się tu ośrodki motywacji, m.in.: ośrodek głodu, pragnienia, sytości, agresji, rozrodczy oraz termoregulacji.
MÓZG:
To siedziba licznych ośrodków, które odpowiadają za wyższe czynności nerwowe.
Budowa i funkcje rdzenia kręgowego
>> Odcinek szyjny (8 par) - ośrodki kontrolujące pracę kończyn górnych i mięśni oddechowych
>> Odcinek piersiowy (12 par) - ośrodki kontrolujące pracę narządów brzucha
>> Odcinek lędźwiowy - kontrola pracy kończyn dolnych i narządów miednicy
>> Odcinek krzyżowy - kontrola wydalania

Obwodowy układ nerwowy
Ten układ składa się z:
1. dwunastu par nerwów czaszkowych, które unerwiają narządy zmysłów na głowie, szyję. Zaś błędny nerw unerwia serce, narządy oddechowe oraz układ pokarmowy.
2. trzydziestu jeden nerwów rdzeniowych, które unerwiają skórę, mięśnie szkieletowe, układ naczyniowy oraz narządy wewnętrzne.

Autonomiczny układ nerwowy
Układ ten zbudowany jest ze zwojów neuronów i splotów włókien nerwowych.
Autonomiczny układ nerwowy składa się z części współczulnej i przywspółczulnej. Oba te układy pracują antagonistycznie (czyli przeciwstawnie).
Przykłady działania obu tych układów
1. serce
a) cz. współczulna - przyspiesza akcję
b) cz. przywspółczulna - zwalnia akcję
2. źrenice
a) cz. współczulna - rozszerza
b) cz. przywspółczulna - zwęża
3. krew
a) cz. współczulna - podwyższa ciśnienie
b) cz. przywspółczulna - obniża ciśnienie
4. trawienie
a) cz. współczulna - hamuje
b) cz. przywspółczulna - pobudza

Źródła wykorzystane w pracy:
Krystyna Stypińska - BIOLOGIA VADEMECUM Gimnazjum Wyd. Greg
ENCYKLOPEDIA BIOLOGIA Wyd. Greg
Barbara Klimuszko - BIOLOGIA I Człowiek - anatomia, fizjologia i higiena Wyd. Żak
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2446


Temat: BP pytania (z boxsa)
1.Wskaż odruch monosynaptyczny:
Zgięcie nogi po nadepnięciu na gwóźdź


2.W rdzeniu kręgowym ośrodki synaptyczne zlokalizowane są w:
Rogach bocznych


3.Synaptyczny mediator hamujący powoduje w neuronie postsynaptycznym:
Hiperpolaryzację, utrudnia powstanie potencjału czynnościowego


4.Wskaż drogi rdzenia kręgowego torujące czynności mięśni zginaczy:
Czerwienno rdzeniowa i piramidowa

5.Wskaż odruchy, których ośrodki znajdują się w rdzeniu:
Ssania, połykania, żucia

6.Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące sztywności odmóżdżeniowej:
Pokazuje naturalny mechanizm utrzymania postawy ciała, pokazuje wpływ jąder przedsionkowych na napięcie mięśni antygrawitacyjnych, powstaje po przecięciu mózgu na poziomie śródmózgowia, pojawia się uogólnionym wzrostem napięcia mięśni prostowników antygrawitacyjnych

7.Ośrodki oddychania i krążenia są zlokalizowane w :
Rdzeniu przedłużonym

8.Postawne odruchy korekcyjne integrowane są w :
śródmózgowiu


9.Wskaż struktury należące do układu pozapiramidowego:
Jądro ogoniaste i skorupa, gałka blada i jądro czerwienne, istota czarna

10.Parkinsonizm wywołany jest:
Degeneracją neuronów dopaminowych istoty czarnej
(a pląsawica Huntingtona- zanik jądra ogoniastego)

11.Układ pozapiramidowy steruje:
Wrodzonymi i nabytymi automatyzmami ruchowymi, ruchami mimowolnymi

12.Spośród wymienionych wskaż wrodzone automatyzmy ruchowe:
Lokomocja, mimika, ruchy związane z agresją

13.Układ pozapiramidowy komunikuje się z motoneuronami rdzeniowymi za pośrednictwem:
Dróg zstępujących do rdzenia kręgowego z jąder motorycznych pnia mózgu

14.Gałka blada należy do:
paleostriatum

15.Nowe prążkowie (neostriatum) komunikuje się z jądrami motorycznymi pnia mózgu za pośrednictwem:
Gałka blada

16.Rola istoty czarnej w funkcjonowaniu układu ruchowego polega na:
Utrzymaniu odpowiedniego stanu pobudliwości układu pozapiramidowego

17.Propriorecepcja to termin określający:
Czucie z receptorów mięśni, stawów, błędnika

18.Podkorowym ośrodkiem czucia jest:
wzgórze

19.Na poziomie podkorowym sprzężenie czuciowo- ruchowe realizuje się między:
Wzgórzem i prążkowiem

20.Za desynchronizację kory mózgowej odpowiedzialny jest:
Aktywujący twór siatkowaty

21.Podczas desynchronizacji w korze mózgowej przeważają fale:
beta


22.Desynchronizacja kory mózgowej jest przejawem:
Wzbudzenia czynnościowego w stanie czuwania, wzbudzenia czynnościowego w stanie snu paradoksalnego

23.Pobudzenie układu rekrutującego wzgórza regularnymi bodźcami nisko częstotliwymi powoduje:
Senność, stopniowa synchronizacja kory mózgowej

24.Jądra limbiczne wzgórza należą do grupy:
przedniej

25.Inna nazwa układu limbicznego to:
węchomózgowie

26.Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące hipokampa:
Należy do układu limbicznego i bierze udział w tworzeniu śladów pamięciowych

27.Wskaż błędne twierdzenie dotyczące ciała migdałowatego:
Bezpośrednio steruje czynnością nadnerczy podczas reakcji stresowej

28.Uszkodzenie okolicy przegrody przodomózgowia powoduje:
Zespół hiperaktywności emocjonalnej

29.Głównym ośrodkiem synaptycznym w tzw. „mózgowym układzie nagrody” jest:
dopamina

30.Nazwa anatomiczna „ mózgowego układu nagrody” to:
mezolimbiczny

31.Wśród wymienionych wskaż odruch instrumentalny:
Samostymulacja mózgu

32.Procedura FR wg Skinnera polega na:
Stałej liczbie reakcji dla uzyskania pojedynczego wzmocnienia

33.Wybierz procedurę warunkowania instrumentalnego, która umożliwi ci łątwą ocenę stnu motywacyjnego:
Fr ze wzrastającą wartością R

34.Afazja ruchowa jest objawem uszkodzenia:
Pola 44 Brodmana

35.Zanik umiejętności nazywania przedmiotów to:
Afazja amnestyczna

36.Astereognozja powstaje w wyniku:
Korowej reprezentacji czucia somatycznego

37.CRH jest hormonem produkowanym w :
Podwzgórzu


38.Oś podwzgórzowo- przysadkowo- nadnerczowa dotyczy:
Kory nadnerczy

39.Rozszerzenie źrenicy, wytrzeszcz gałki ocznej, przyspieszona akcja serca to efekty pobudzenia:
Układu sympatycznego, osi podwzgórzowo- współczulno- nadnerczowej

40.Słaba kontrola nad ekspresją emocjonalną, zaburzenia pamięci, niefrasobliwość, uzależnienie od aktualnie działających bodźców to objawy:
Uszkodzenia kory asocjacyjnej płata czołowego

41.Astazja, ataksja ruchowa, astenia, adiadochokineza to efekty uszkodzenia:
móżdżku

42.Istota działanie móżdżku to:
Hamowanie toczącego się ruchu co zapewnia jego płynność

43.Ośrodki układu parasympatycznego znajdują się w:
Części krzyżowej rdzenia kręgowego, jądrach niektórych nerwów czaszkowych
Źródło: swps2007c04.fora.pl/a/a,5.html